Kosár

A kosarad üres

Általános Szerződési Feltételek

 

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a http://thesilkyway.hu weboldalon („Honlap”) elérhető termékeket és szolgáltatásokat igénybevevő személyek („Felhasználó”) számára tartalmazzák a Honlap használatának általános, felek által egyedileg meg nem tárgyalt feltételeit. A Felhasználó a regisztrációval továbbá a rendelése leadásakor tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

 1. A Szolgáltató

Név: Make It Commerce Kft.

Székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Levelezési cím: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57.

Üzlethelyiség címe: nincs

Képviselő neve: Varga Dániel, ügyvezető

Cégjegyzékszám: 13-09-207922

Bejegyző Bíróság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám:  26754950-2-13

Közösségi adószám: HU26754950

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank

Számlaszám: 11705008-22534774

E-mail cím: ugyfelszolgalat@thesilkyway.hu

 1. Csomagküldő kereskedelmi tevékenység

A Honlapon keresztül a Szolgáltató fogyasztói cikkek kiskereskedelmi értékesítését végzi, valamint csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat.

Kereskedelmi tevékenysége során a Szolgáltató egyes termékeket az Európai Gazdasági Térség területén kívülről importál, így ezen termékek vonatkozásában a termékfelelősségi szabályok értelmében a termék gyártójának is minősül. Egyebekben a Szolgáltató a termékek forgalmazójaként a gyártó megjelölése esetén mentesül bármely termékkárért való felelősség alól a Ptk. 6:553.§ szerint.

A Honlapon értékesítésre kerülő fogyasztói cikkeket és egyéb termékeket a megfelelő menüpontokon belül tudják a Felhasználók a Honlapon megtalálni.

 1. Forgalmazott termékek

A Szolgáltató az egyes termékekről a Honlapon szereplő adatlapjukon nyújt tájékoztatást. A Honlapon található minden kereskedelmi kommunikáció a jelen ÁSZF rendelkezéseivel együttesen értelmezendő.

A Szolgáltató a termékeket rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban szállítja le a Felhasználók számára. A Szolgáltató a termék rendeltetésellenes használatából eredő károkért felelősséget nem vállal.

 1. Felhasználási feltételek

5.1. Kiskorú felhasználók

A 18. életévét be nem töltött, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználó regisztrációjához és megrendelésének elfogadásához a törvényes képviselőjének, illetve gondnokának beleegyezése, illetve hozzájárulása szükséges, ennek hiányában a kiskorú, illetve korlátozottan cselekvőképes Felhasználó megrendelését a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni, az így leadott megrendelés mellőzésre, a regisztráció pedig törlésre kerül.

5.2. Felelősség

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználók által tanúsított magatartásért. Továbbá kijelenti, hogy a Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során a jogszabályokat, továbbá harmadik személyek jogait sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Felhasználók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A közzétett tartalmakért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.3. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze valamint annak tartalma (például: szövegek, képek, grafikai elemek) szerzői jogvédelem alá esnek, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni azokat tilos.

 1. A honlapon történő vásárlás

6.1. Megrendelés folyamata

6.1.1. Kosár

A honlap online megrendelési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A választott termék a Kosárba teszem gomb segítségével helyezhető a kosárba. A Felhasználó a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt.

A Kosár menüpontban a Felhasználó jogosult beváltani a Szolgáltató által a részére biztosított kuponokat a kuponkód megadása útján. Az egyes kuponok által biztosított előnyök és kedvezmények a kupon átadásakor közölt kereskedelmi kommunikációból ismerhetőek meg. A kuponok által biztosított kedvezmények főszabályként össze nem vonhatók és egy megrendelés vonatkozásában egy kupon felhasználására van lehetőség a Felhasználó választása szerint.

A Felhasználó a Kosár menüpont segítségével választhatja ki továbbá a számára megfelelő szállítási módot. A Szolgáltató az egyes szállítási módok teljes költségét azok mellett feltünteti. Az egyes szállítási módokról további tájékoztatást jelen ÁSZF tartalmaz.

6.1.2. Pénztár

A Felhasználó a Tovább a pénztárhoz gombra kattintva folytathatja a vásárlási folyamatot. A Honlap regisztrációs lehetőséget nem biztosít, a Felhasználók minden esetben egyedi megrendelések leadására jogosultak.

A Pénztár felületén a Felhasználónak ki kell választania a számára megfelelő fizetési módot, valamint ellenőrizheti minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Adatbeviteli hibák esetén a Felhasználó javíthat a megadott adatokon. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Fizetés gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap visszaigazolást. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltató felé.

6.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Felhasználót 48 órán belül tájékoztatja a megrendelés beérkezéséről, visszaigazoló e-mailen keresztül, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail címre továbbít. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól és a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a Felhasználó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

6.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben („Eker tv.”) foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató az automatikusan megküldött visszaigazoló e-mailen felül a Felhasználó részére megküld egy második e-mailt (külön elfogadó e-mail) további 48 órán belül, amellyel a Felhasználó ajánlatát elfogadja. A szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail Felhasználó részére történő megérkezésekor jön létre. A Szolgáltató ezen második, elfogadó e-mail értesítése hiányában a Felhasználóval adásvételi szerződés nem jön létre és a Szolgáltatót nem terheli szállítási kötelezettség.

6.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. A szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex rendelkezéseinek.

6.5. Számla

A Szolgáltató az áruértékesítésről számlát állít ki, melyet a kiszállítással egyidőben, a Felhasználó által megadott e-mail címre kézbesít.

A Megrendelésről a Szolgáltató egy egységes számlát állít ki, a számla megbontására nincs mód, ahhoz külön megrendelés leadása szükséges.

6.6. Fizetés

A honlap a következő fizetési módok igénybevételét teszi lehetővé Felhasználói számára.

6.6.1. Bankkártyás fizetés
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan egyenlítheti ki termékek árát a Stripe, Inc. partnerünk által. 

Weboldalunkon az alábbi kártya típusokkal fizethet:

 • Visa Classic (dombornyomott)
 • MasterCard (dombornyomott)
 • American Express

A bankkártyás fizetés menetéről részletesen lásd a Stripe általános szerződési feltételeit!

6.6.2. Utánvétel

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az “Utánvétel” fizetési módot. Ekkor a megrendelt termék(ek) értékét személyesen, a csomag megérkezésekor a futárszolgálat munkatársának kell kifizetni.

Az utánvétellel történő fizetés lebonyolítása a Szolgáltató fuvarozó partnere által történik, melyre a fuvarozó általános szerződési feltételei irányadóak.

6.7. Átvételi lehetőségek, Szállítás

A Szolgáltató a következő átvételi lehetőségeket valamint szállítási módokat biztosítja a Felhasználók számára:

6.7.1. Futárszolgálat (GLS)

A csomagokat a futárszolgálat munkatársai szállítják házhoz, munkanapokon jellemzően 8-17 óra között, előzetesen a futárszolgálat sms-ben tájékoztatja a megrendelőt a csomag érkezéséről, mely tájékoztatóban a futárszolgálat 3 órás csomag érkezési intervallumot határozz meg. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, az ott megadott telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomagról. A futár a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást. Amennyiben másodszorra is sikertelen a kiszállítás, a futárszolgálat az árut visszahozza a telephelyre és a megrendelés törlésre kerül. Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

Webáruházunk megrendeléseit a GLS Futárszolgálat teljesíti.

A termék átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a terméken, a Felhasználó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét. Ennek hiányában a termék futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését (tehát a megrendelés Szolgáltató általi elfogadását) követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a Felhasználó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket. A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Felhasználó – egyéb kellékszavatossági igényein túl – jogosult a szerződéstől elállni. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni. A Felhasználó a fentiek által nem korlátozva jogosult minden őt megillető, Ptk. szerinti kellékszavatossági jogával élni, azokat a fentiek fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén nem korlátozzák.

 

 1. Elállási jog

7.2. Elállási jog gyakorlásának menete

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Fogyasztót az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén bizonyos törvényi határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

A Ptk. hatályos értelmezőrendelkezései szerint fogyasztónak minősül minden szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. A Szolgáltató az elállási joggal élő Felhasználó esetében bármikor jogosult ellenőrizni, hogy a megrendelés vonatkozásában a Felhasználó fogyasztónak minősül-e.

A Fogyasztó a terméknek, – vagy több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek – a Fogyasztó vagy az általa megjelölt (a fuvarozótól eltérő) harmadik személy általi átvételének napjától számított harminc (30) napon belül gyakorolhatja az indoklás nélküli elállási jogát. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával kíván élni, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a Szolgáltató részére a fent részletezett határidőn belül köteles megküldeni a jelen ÁSZF 2. pontjában feltüntetett elérhetőségek bármelyikén (így postán vagy elektronikus úton küldött levél formájában) a Szolgáltatót értesíteni. Ugyancsak e célból a Fogyasztó felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletét képező elállási nyilatkozat mintát is.

Úgy kell tekinteni, hogy a Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Írásban történő elállás esetén, határidőben érvényesítettnek kell tekinteni az elállást, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 30 naptári napon belül (akár a 30. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés esetén a postára adás dátumát, e-mail-en keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a fentieknek továbbá a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató e-mail formájában haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

A termék visszaküldéséhez a Fogyasztó a Szolgáltató által megadott címre kell elküldje:

Cím: Biatorbágy, Verebély László utca 2 (Ilogistic Kft.), a feltüntetett címre késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 30 napon belül szükséges visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 30 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A Fogyasztó köteles visszaküldeni a megrendelt terméket a Szolgáltató részére az elállási jog gyakorlása esetén. Ez magában foglalja a használt vagy bontatlan állapotban lévő terméket is. Az elállási jog érvényesítése érdekében a Fogyasztónak vissza kell küldenie a terméket a Szolgáltató azon címére, amelyet az ÁSZF-ben megadottak. A visszaküldésnek késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási jog gyakorlásának bejelentésétől számított 30 napos határidőn belül kell megtörténnie.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének közvetlen költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó a jogszabályi előírásoknak megfelelően eláll a szerződéstől a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől avagy az elállásról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásért fizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (fuvarozási költséget). Ez alól kivételt jelentenek azon többletköltségek, amelyek azért merültek fel, mert a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Visszatérítés esetén kizárólag banki átutalással tudunk eljárni, és ehhez a vásárlónak egy bankszámlaszámot kell megadnia. A fogyasztó ezen feltétel mellett kérheti a visszatérítést, és ebben az esetben semmilyen extra költség nem merül fel a számára.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.3. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

Nem illeti meg a Fogyasztót az elállás joga a következő esetekben:

 • Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.
 • Olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a 14 napos elállási határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ.
 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak. 
 • Romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 • Olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.
 • Olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.
 • Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Felhasználót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta.
 • Hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével.
 • Nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.
 • Lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.
 1. Szavatosság

8.1. Kellékszavatosság

A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számított két éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit hibás teljesítés esetén. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó érvényesíteni már nem tudja. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog az elévülési idő egy év.

Nem Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számított egy éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérhette (mivel azt a Szolgáltató nem vállalta vagy annak megfelelően nem tud eleget tenni), úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áttérhet, az áttéréssel okozott költséget azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül közölni. A Fogyasztó által felfedezett hiba késedelem nélkül közöltnek minősül, amennyiben azt a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közli. A közlés késedelméből eredő kárért a Felhasználó felelős.

A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül Fogyasztó által felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

8.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő a fentiek közül egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A Szolgáltató az olyan termékek vonatkozásában, melyekre vonatkozóan jótállási kötelezettség terheli, jótállási jegyet bocsát a Fogyasztó rendelkezésére.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1-3 évig terjedhet a termék vételárától függően, melynek kezdő időpontja a termék a Fogyasztónak történő átadásának a napja vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Felhasználó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Felhasználó a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Felhasználó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név:                                   Make It Commerce Kft.

Levelezési cím:            1064 Budapest, Podmaniczky utca 57.

E-mail cím:                    ugyfelszolgalat@thesilkyway.hu

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név:                                   Make It Commerce Kft.

Levelezési cím:            1064 Budapest, Podmaniczky utca 57.

E-mail cím:                    ugyfelszolgalat@thesilkyway.hu

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt – vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

9.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Felhasználó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál,

A Fogyasztóvédelmi Hatóság feladatköreit, ezen belül a fogyasztók panaszainak kivizsgálását a területileg illetékes kormányhivatalok látják el.

A Fogyasztók a területileg illetékes kormányhivatalokat az alábbi linken tudják kiválasztani, amely egyben tartalmazza az illetékes hivatal összes elérhetőségét.

https://www.kormanyhivatal.hu/hu

A Fogyasztó jogosult továbbá panaszát elektronikus úton is benyújtani az alábbiak szerint:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/panasz

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése,

A Fogyasztók Budapest területén a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület ejárását vehetik igénybe.

Elérhetőségek

Cím:                 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon:          06-1-488-2131

Fax:                  06-1-488-2186

E-mail:            bekelteto.testulet@bkik.hu

A Békéltető Testületek munkájával és az eljárással kapcsolatban az alábbi honlap tartalmaz további információkat.

http://www.bekeltetes.hu

 • Európai Uniós online vitarendezés,

A fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendeletében foglaltak értelmében a Bizottság létrehozott egy olyan online vitarendezési platformot, amelyet bármely tagország fogyasztói használhatnak panaszok bejelentése céljából.

 A Bizottság által létrehozott platform az alábbi címen érhető el.            http://ec.europa.eu/odr

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.
 1. Egyéb

10.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép hatályba, és a hatálybalépését követő tranzakciókra nyer alkalmazást.

10.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

 Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2022. április 8. napja

 

 

 1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett: *

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt